Baló Intragàstric

balo intragastric_3El Baló Intragàstric (BIG) és un dispositiu ideat per facilitar la pèrdua de pes en pacients amb obesitat. La obesitat es defineix com un excès de greix total del cos, normalment com a conseqüència del desequilibri entre la ingesta calòrica i el gasto energètic.

L’obesitat comporta un alt risc per a la salut. Les persones obeses són més propenses a patir malalties cardiopulmonars, hipertensió arterial, diabetes, malalties pulmonars, apnea de la son, càncer i degeneració articular.

El tractament sempre inclou una  dieta adequada i exercici físic. En alguns casos seleccionats es pot beneficiar de tractaments amb fàrmacs. Des de fa uns anys disposem del Baló Intragàstric.

El BIG és un dispositiu de silicona que un cop adintre de l’estóamc s’ompli de sèrum fisiològic (entre 450-700 cc). El BIG provoca una sensació de sacietat precoç i disminució de la gana, lo que facilita, durant els 6 mesos que es deixa a l’estómac, millorar els hàbits dietètics i fer exercici, per aconseguir una pèrdua de pes, habitualment entre 14 i 22 kg.

El BIG està indicat en persones amb un índex de massa corporal (IMC*) superior a 30 i  sempre després d’una valoració dietètica, nutricional i psicològica.  Els primers dies després de la seva col·locació, el pacient pateix molèsties digestives, nàusees i vòmits, fins la seva adaptació. El principal avantatge és que no necessita una intervenció quirúrgica i que al cap dels 6 mesos es retira sense deixar problemes posteriors.

Els mesos que el pacient porta el BIG han de servir per acostumarse a una dieta més sana que pugui mantenir la pèrdua de pes aconseguida. Tant la  seva col·locació com la seva retirada es du a terme baix sedació profunda per a que el pacient no note res.

El 98% dels pacients toleren bé el baló i aconsegueixen baixar el pes de manera adequada. Durant tot el temps que el pacient porta el BIG ha de tenir un control estricte del dietista i digestòleg.

(*) IMC = pes/altura (m)2

Share