Endoscòpia Digestiva

La Endoscopia Digestiva ens permet veure tot el tracte digestiu. Quan fem una Gastroscòpia observem esòfag,  estómac  i duodè.  Quan fem una Colonoscòpia observen des de l’anus,  recte, sigma i resta de còlon i si cal entrem a  ileon terminal. En tots els casos, l’endoscòpia ens permet veure i per tant  diagnosticar lesions com pòlips, úlceres,  diverticles o tumors. També ens permet obtenir biòpsies per poder fer un estudi d’anatomia patològica. Ens permet fer tractaments de les lesions: pòlips, sagnats, angiomes, etc. En casos especials es poden practicar altres tractaments com Làser plasma argó, dilatació d’estenosis o col·locació de pròtesis.Endoscopia Digestiva_2

Share